GDPR & Integritetspolicy

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Denna Intigritetspolicy beskriver hur Karossan Invest AB behandlar dina personuppgifter när du lämnar dessa till oss.

Personuppgiftsansvarig

Karossan Invest, organisationsnummer 556463-8111 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges, och ansvarar för att vår behandling av dina personuppgifter sker på lagligt och korrekt sätt.

Dessa personuppgifter behandlar vi om dig

I vår kontakt med dig kan vi komma att behandla följande personuppgifter:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Användarnamn, lösenord och när ditt konto registrerades
 • Orderinformation
 • IP-nummer
 • Företagstillhörighet
 • Betalningsuppgifter:
 • Betalningssätt
 • Kortnummer
 • Kontoinnehavare
 • Transaktionstidpunkt
 • Belopp
 • Betalningshistorik
 • Finansiell information som kreditupplysningar
 • Annan information som du lämnar vid dina kontakter med oss och som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra avtal med dig

Varför hanterar vi personuppgifter?

Vår behandling av dina personuppgifter sker på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra avtal med dig eller din arbetsgivare samt enligt våra rättsliga förpliktelser. Följande är exempel på när vi kan komma att behandla dina personuppgifter:

 • När du har gör en beställning hos oss som vi ska leverera
 • När vi hanterar din betalning
 • När det krävs enligt rättslig förpliktelse. Vi måste dokumentera uppgifter som är relevanta för vår bokföring i 7 år
 • När vi administrerar avtal som vi har med dig eller din arbetsgivare
 • Om du har sökt eller söker arbete hos oss

Hur länge lagrar vi uppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter tills dess att ändamålet med behandlingen är uppfyllt. Vissa ändamål, exempelvis de som relaterar till rättslig förpliktelse, kan kräva att vi lagrar dina personuppgifter under en längre tid. Om du gör en spontanansökan hos oss lagrar vi din ansökan i högst ett år. Söker du en specifik tjänst sparar vi din ansökan i två år.

Vilka kan ta del av de uppgifter som vi samlar in?

I vissa fall kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till samarbetspartners eller myndigheter. Innan en samarbetspartner får ta del av dina personuppgifter ser vi till så att ett biträdesavtal finns på plats. Detta för att du som registrerad ska få samma skydd som om dina uppgifter enbart hanterades hos oss. Exempel på mottagare som kan komma att ta del av dina personuppgifter är:

 • Leverantörer som hjälper oss med våra produkter
 • Företag som hjälper oss med vår bokföring
 • IT-leverantörer som utvecklar och driftar våra system.
 • Myndigheter som vi är skyldiga att lämna ut uppgifter till

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du som registrerad i våra system har följande rättigheter:

 • Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.
 • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.
 • Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du till exempel bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.
 • Du har rätt att göra invändningar mot vissa typer av behandlingar som sker hos oss.
 • Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt.
 • Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
 • Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Karossan Invest AB värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs. Vi säkerställer även att behandlingen sker enligt gällande lag.

Så här kan du kontakta oss

Om du vill ha mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta vårt Dataskyddsombud:

Karossan – ett tryggt val

För oss är det viktigt att du känner dig både nöjd och trygg i ditt köp oavsett om du handlar i vår webbshop eller om vi bygger om ditt fordon här hos oss.

Därför tillämpar vi branschens köpvillkor och vår egen köpgaranti.

Våra köpvillkor Garantibevis