PRESSRELEASE – ÄGARFÖRÄNDRING AB KAROSSAN INVEST

PRESSRELEASE – ÄGARFÖRÄNDRING AB KAROSSAN INVEST

INFORMATION

ÄGARFÖRÄNDRING I FÖRETAGET AB KAROSSAN INVEST

Den 10 januari 2023 genomförs en ägarförändring i AB Karossan Invest då nuvarande styrelseordförande, tillika VD och majoritetsägare Anders Johansson, säljer hela sitt majoritetsinnehav av aktier i företaget. VD Anders Johansson slutar som VD och styrelseordförande och lämnar därmed företaget helt och går i pension efter en kortare överlämningsperiod.

Ny VD tillträder omgående och en ny styrelse har utsetts. Abbe Taipale har utsetts av styrelsen till ny VD. Lars Andersson tillträder som ny vVD och styrelseordförande. Ovanstående personer har lång erfarenhet av AB Karossan Invest och har arbetat i viktiga ansvarspositioner i företaget.

Efter ett långt yrkesliv innan Karossan och sedan fantastiska år mellan 2007–2023 på Karossan med otroligt spännande projekt, investeringar, engagerad och kunnig personal, känns det nu helt rätt att lämna över till en ny yngre generation för företagets framtida utveckling.

Jag önskar VD, den nya styrelsen och alla fantastiska medarbetare lycka till med, att tillsammans med våra uppdragsgivare och samarbetspartners, föra Karossan vidare framåt till nya projekt och framgångar.

…………………………………………………………………….

Anders Johansson